எனது ஐபோனில் செய்திகள் பயன்பாட்டில் பட்டாசுகள் ஏன் உள்ளன?

Why Are There Fireworks Messages App My Iphoneசிக்கல்களை அகற்ற எங்கள் கருவியை முயற்சிக்கவும்

உங்கள் ஐபோனில் ஒரு செய்தியைத் திறக்கிறீர்கள், மேலும் பட்டாசு திரையில் வெடிக்கும். பொறு, என்ன? இந்த கட்டுரையில், நான் உங்களுக்குக் காண்பிப்பேன் உங்கள் ஐபோனில் செய்திகள் பயன்பாட்டில் பட்டாசுகள் ஏன் உள்ளன மற்றும் உங்கள் ஐபோன், ஐபாட் அல்லது ஐபாடில் பட்டாசுடன் ஒரு செய்தியை எவ்வாறு அனுப்புவது .

எனது ஐபோனில் செய்திகள் பயன்பாட்டில் பட்டாசுகள் ஏன் உள்ளன?

ஆப்பிளின் சமீபத்திய மென்பொருள் புதுப்பிப்பு செய்திகள் பயன்பாட்டின் முக்கிய மாற்றத்தை கொண்டுள்ளது, மேலும் மிகப்பெரிய சேர்த்தல்களில் ஒன்று iMessages ஐ விளைவுகளுடன் அனுப்பும் திறன் ஆகும். செய்திகள் பயன்பாட்டில் பட்டாசுகளைப் பார்க்கும்போது, ​​பட்டாசு விளைவுடன் அதை அனுப்பிய செய்தி உங்களுக்கு வந்தது.எனது ஐபோனில் செய்திகள் பயன்பாட்டில் பட்டாசுகளை எவ்வாறு அனுப்புவது?

  1. உங்கள் ஐபோனில் செய்திகள் பயன்பாட்டைத் திறந்து உங்கள் செய்தியைத் தட்டச்சு செய்க.
  2. அழுத்தி பிடி நீல அனுப்ப அம்பு அது வரை விளைவுகளுடன் அனுப்புங்கள் மெனு தோன்றும்.
  3. தட்டவும் திரை கீழ் நடைமுறைக்கு அனுப்புங்கள் திரையின் மேற்புறத்தில்.
  4. பட்டாசு விளைவு தோன்றும் வரை திரையில் வலமிருந்து இடமாக ஸ்வைப் செய்ய உங்கள் விரலைப் பயன்படுத்தவும்.
  5. நீல அனுப்ப அம்புக்குறியைத் தட்டவும் பட்டாசுகளுடன் iMessage ஐ அனுப்ப உங்கள் செய்தியின் வலது பக்கத்தில்.

‘காஸ் பேபி நீங்கள் ஒரு பட்டாசு

இப்போது நீங்கள் உங்கள் ஐபோனில் உள்ள செய்திகள் பயன்பாட்டில் பட்டாசுகளை அனுப்புகிறீர்கள், நீங்கள் ஒவ்வொரு செய்தியையும் களமிறங்கலாம்! படித்ததற்கு நன்றி, உங்களுக்கு வேறு ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், கீழே ஒரு கருத்தை தெரிவிக்கவும்.